Bent u van plan op te geven?

“Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit?
En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader.
Weest dan niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.”

Matteüs 10:29,31

Er zijn vandaag erg veel mensen die enorm hard moeten vechten om
de problemen in hun leven het hoofd te kunnen bieden. Bij velen lukt
dit maar half en bij sommigen in ’t geheel niet. Vandaag haken velen af
van het geloof en vallen terug in hun oude leven, omdat ze niet weten
hoe ze de neerwaartse spiraal moeten doorbreken. Het heeft eigenlijk
niets te maken met de Here Jezus Zelf, want ze hebben God lief. Wat
zij echter opgeven is het vertrouwen in zichzelf. Ze geloven niet meer
dat ze de problemen het hoofd kunnen bieden. Ik weet dit door brieven
die de mensen mij schrijven. Als ik hen dan terugschrijf, dan schrijf
ik dat het een illusie is dat het leven met de Here Jezus alleen maar
rozengeur en maneschijn is. In Psalm 34:20 staat zelfs: “Talrijk zijn
de rampen van de rechtvaardige.” Gelukkig staat er verder: “Maar uit
die alle redt hem de HERE.”

Vele mensen zitten met vragen als: de Here zegt dat Hij mij leven en
overvloed geeft, waarom hebben we het financieel dan zo moeilijk?
Anderen denken: Hij is de Here onze Heelmeester, waarom blijf ik toch
ziek? Vele mensen zitten met een gebroken hart, een gebroken relatie,
met eenzaamheid en depressies.

Persoonlijk ben ik een geloofsoptimist, een alles-is-mogelijk denker,
maar ik weet ook dat er velen door hun Getsemane’s gaan waar het niet
alleen ‘hosanna, prijs de Heer’ is. Er zijn momenten van verdriet en pijn,
eenzame nachten, schaarste, ellende en ziekte. Het is echter heerlijk te
weten dat Jezus niet alleen maar op de ‘bergtop’ met ons is, maar ook
in de diepe dalen van onze Getsemane’s. U vraagt: “Wat moet ik dan
doen? Hoe kom ik hier uit?” Wel, lieve mensen, mijn antwoord is: Houd
vol. Leef per dag met Jezus! De Here God zal een einde maken aan de
duivel en al het kwaad, maar tot die tijd zul je strijd hebben. Houd vast
aan de absolute waarheid: GOD HOUDT VAN MIJ!

 

Geef een reactie